Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

Futesi terv

„A széki református templom szerkezeti és építészeti felújítása” helyreállítási terv keretén belül, szükségessé vált egy fűtési rendszer kialakítása, mely megfelelő hőkomfortot biztosít az adott lehetőségekhez mérten. A fűtés típusának meghatározása a következőq feltételek és követelmények figyelembe vételével történt: aránylag nagy fűtendő terület és belmagasság; a beltér építészeti adottságai és berendezési sajátosságai (a templom padlójának felületét […]

A mesterseges vilagitas,mint kortars igeny

A fény, a megvilágítás képes kiemelni az építészet által meghatározott stílust, formát, textúrát, színt, meghatározzaegy tér hangulatát, a tárgyak formáját, sugallhat funkciót. A világítási terv kialakítása hosszú folyamat, amely egy általánoskoncepcióval kezdődik, ezt követi a tervezés és a megoldások egy összetett rendszerbe való beillesztése, majd a kivitelezés. A templombelső teljes megvilágítása, melyet próbavilágításokkal ellenőriztek, több […]

A mennyezetek es tetoszerkezetek helyreallitasanak epiteszeti koncepcioja

Annak ellenére, hogy a Kós-féle tervek tanulmányozása során feltételezhető volt, hogy az összes tetőszerkezet és mennyezet a múlt század közepéről származik, a beavatkozások ideje alatt készült feltárások más eredménnyel szolgáltak. A mennyezetek kibontása után kiderült, hogy a Debreczeni László által felmért gótikus jellegű tetőszerkezet kötőgerendái képezik a födémgerendák egy részét. Ugyanakkor előkerültek az Umling-műhely által […]

A szentelyek, a hajok es a sekrestye falkepei valamint restauralasuk folyamata

  A restaurálás során rétegről rétegre tárták fel a falképeket takaró mész és vakolatfelületeket az összes, akár egymást takaró falképréteg megtartásával. Az elvált vakolatfelületeket szélezéssel és injektálással rögzítették, majd a vakolathiányokat meszes habarccsal egészítettékki. A retusálást akvarellel végezték, kötőanyag hozzáadása nélkül, így a színkiegészítések bármikor eltávolíthatók. A festett felület hiányait velatura(áttetsző lazúrozás) és ritocco technikával […]

Tartoszerkezeti beavatkozasok a templom egykori szentelyeiben es sekrestyejeben

A templom legrégebbi részei egyben annak legkárosodottabb egységei is egyben. A 2013-2015-ös helyreállítási munkálatok kezdetekor a templom keleti része falainak többségén és valamennyi boltozatán rengeteg kisebb-nagyobb repedés, sőt törés volt látható. A falak. Az egykori főszentély beállványozása után elkészült a teljes falfelület vizsgálata, a történeti vakolatrétegek és falképek feltárása. Mivel a repedések sok esetben értékes […]

A templombelso helyreallitasanak epiteszeti koncepcioja

A helyreállítás alapkoncepciója a templomban fellelhető valamennyi történeti érték megőrzése és bemutatása volt, a lehetőségek függvényében. A munkálatok vezérfonala kintről befelé haladva folytatódik, így bent is három faltípust és felületkezelést különböztethetünk meg: 1. középkori (festett) vakolatokat, falfestményeket és / vagy bekarcolásokat hordó falak (főszentély, déli mellékszentély, részben a sekrestye, részben a déli oldalhajó és a […]

Tartoszerkezeti beavatkozasok a templom hajoiban, a toronyban es a karzatokon

Az 1946-47, valamint az 1963-as beavatkozások és megerősítések ellenére a templom fő- és mellékhajói (főleg az északi mellékhajó) nagyon rossz állapotba kerültek. Szembetűnő, nagy repedések és törések voltak láthatóak a nyugati falon, az észak-nyugati sarkon, az északi fal károsodásait viszont elfedte a cementes vakolat. A különböző szerkezeti alegységek eltérő merevsége, a hiányos földrengés-biztonsági és szerkezeti […]

A templombelsa fafaragvanyainak es festett fa reszleteinek restauralasa

1770-ben a széki református templomba egyszínű kék festett famennyezet készült Umling Lőrinc műhelyében. A XX. század közepén végzett felújítás során feliratos kazettáját kifűrészelték, a mennyezetet pedig teljes egészében eltakarták, új mennyezettel borították be. A kiemelt kazettát Kabay Lisette 1963-ban restaurálta, átfestette. A részben eredeti helyén, részben átrakott formában megőrzött egyszerű mennyezetet a 2013-2015-ben végzett helyreállítás […]

A szeki reformatus templom faragott epito es dekorativ koelemei

Épületszobrászati faragott kőelemek gazdagítják mind a templombelsőt, mind pedig annak külső homlokzatait. A nyugati homlokzaton a kapuzat csúcsíves kőkerete, a déli és északi hajók homlokzatain másodlagosan felhasznált kőelemekből összeállított ablakkeretek láthatóak. Eredeti állapotukban maradtak fenn a szentélyek falain: a hatkaréjos nagyobb méretű körablak, illetve a kisebb méretű háromkaréjos körablakok, az ikerablakok, a támpillérek faragott kövei, […]

A szeki templom helyreallitasainak tortenete

Az 1946-os vihar pusztításai után országos gyűjtésbe kezdtek a templom helyreállítása érdekében. A viharkár felszínre hozta az épület különféle statikai és építészeti problémáit is, és ezért már teljes helyreállításában kellett gondolkodni. A székiek Kós Károly építészt kérték fel a helyreállítás megtervezésére. A középkori épületrészek közül az elferdült tornyot elbontották, és a déli mellékhajó nyugati végében […]

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.