Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

Tartoszerkezeti beavatkozasok a templom egykori szentelyeiben es sekrestyejeben

A templom legrégebbi részei egyben annak legkárosodottabb egységei is egyben. A 2013-2015-ös helyreállítási munkálatok kezdetekor a templom keleti része falainak többségén és valamennyi boltozatán rengeteg kisebb-nagyobb repedés, sőt törés volt látható.

A falak.
Az egykori főszentély beállványozása után elkészült a teljes falfelület vizsgálata, a történeti vakolatrétegek és falképek feltárása. Mivel a repedések sok esetben értékes történeti vakolatrészeket, valamint freskókat, falképeket szeltek át, a tartószerkezeti megerősítések rendkívül bonyolulttá váltak.A falak helyreállítása az alapok megerősítésének befejezése után kezdődhetett el. A repedések közeléből, falkép-restaurátori szakfelügyelet alatt, óvatosan eltávolításra kerültek a kérdéses vakolatrészek, majd kőről kőre haladva elkészült a falazatszövés, ami által a falazat visszakapta folytonosságát. A kisebb repedések esetében ezeket ékeléssel, valamint hidraulikus mész alapú habarccsal történő injektálással kezelték. Hasonló jellegű munkálatokra került sor a mellékszentélyekben illetve az egykori sekrestyében, ahol a szétmállott falazati anyag miatt, az észak-nyugati sarok falazata mintegy 1.50m magasságban részlegesen le is omlott.

Boltozatok.
A töltés eltávolítása, a bolthát tisztítása, valamint a károsodott vakolatrészek eltávolítása után megállapíthatóvá vált, hogy a főszentélyboltozata sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy azt a tervezési szakaszban meg lehetettítélni (az állványozás és tisztítás előtt). A boltozat bordái öntartóak és csak dekoratív szerepet töltenek be, nincsenek beépítve a boltozatszövetbe. Az állványzat és a kitámasztások elkészülte után a szentélyboltozatról kiderült, hogy vastagsága 28 cm és nem féltéglás kialakítású (14-15 cm), mint ahogy azt feltételezték. A boltozat téglái súlyos károsodásokat szenvedtek (a templom története folyamán hosszabb időn át állt fedél nélkül), a boltindításoknál akár 4-5 cm mélységben is lepusztult a falazati anyag, valamint a boltháton vályogtégla beépítések is megtalálhatóak voltak, amik már teljesen kiévődtek. A boltozatok élei nem voltak szakszerűen és megfelelően összeszőve– ezeken a részeken technológiai okokból repedések alakultak ki. A falakon lévő nagy repedések és törések a boltozatokon is folytatódtak, éppen a keresztirányú borda felett. A töréseket és repedéseket részben vagy teljes egészükben összeszőtték, annak függvényében, hogy a beavatkozás miképpveszélyeztette kevésbé aszerkezet állékonyságát. A keresztirányú bordák feletti repedések szövéseit 3-3 sor spirális fémrúd behelyezésével is megerősítették. A bolthát hézagait kitisztították, újrafugázták, majd egy hidraulikus mész alapú vakolatot kapott, amit egy speciális hálóval – georáccsal – erősítettek meg. A beavatkozások a kőműves, falkép- és kőrestaurátori csapatok összehangolt munkájaként készültek el. Hasonló jellegű munkálatok zajlottak az egykori mellékszentélyek és a sekrestye boltozatainak helyreálltása kapcsán is.

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.