Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

A templombelso helyreallitasanak epiteszeti koncepcioja

A helyreállítás alapkoncepciója a templomban fellelhető valamennyi történeti érték megőrzése és bemutatása volt, a lehetőségek függvényében. A munkálatok vezérfonala kintről befelé haladva folytatódik, így bent is három faltípust és felületkezelést különböztethetünk meg:
1. középkori (festett) vakolatokat, falfestményeket és / vagy bekarcolásokat hordó falak (főszentély, déli mellékszentély, részben a sekrestye, részben a déli oldalhajó és a diadalív, északi mellékszentély és az egykori sekrestye);
2. történeti falak kanálhátas vakolattal (gyakorlatilag ugyanazok a részek, mint fentebb, ahol a károsodott felületek kiegészítést igényeltek) a falképek közötti részen visszakapart színezett vakolattal;
3. 1946-ban vagy után épült / módosult falak simított vakolatot kaptak és fehér meszelést (részben a főhajó nyugati, északi és déli fala, az északi kereszthajó, a torony, és a portikuszok);
A meszelés színét illetően a templombelső helyreállítási koncepciója követi a külső felületekét.
A teljes padlóburkolatot eltávolították / felszedték, és csak a jó állapotban levő kőlapokat hasznosították újra (déli és északi oldalszentély, főszentély és sekrestye). A többi helyiségben új, az egeresi kőbányából származó kőlapokat használtak.
A toronyszintek illetve az újraépített északi és nyugati karzatok új fapadlót kaptak. A lépcsőket is elbontották, és új falépcsők készültek.
A nyugati karzatnak két szintje volt; a legfelső szint veszélyesnek bizonyult, ezért az eltávolítása mellett döntöttek, az első szint pedig elzárta a templom főbejáratának felső bélletét. Megoldásként a nyugati karzatot újjáépítették, járószintjét megemelve úgy, hogy az új fémszerkezet a meglévő ajtónyílással és egyben karzatfeljáróval egy szintre került, így már nem metszi el a főbejáratot sem.
Az északi, azaz legénykarzat fa tartószerkezetét újjáépítették a szószékre jobb rálátást biztosító lépcsőzetes szintekkel.
A leírást kiegészítik a (i) falképrestaurátori, (ii) kőrestaurátori és (iii) farestaurátori munkálatok beszámolói, valamint a mennyezet és tetőszerkezet beavatkozásaira vonatkozó részletek.
A helyreállítás egyik fontos eleme a templom bútorzata volt, amit restaurálás után újrafestettek a farestaurátor által kijelölt színekre az eredeti, XVIII. századi kromatikának megfelelően. A padokat új pódiumokra helyezték, melyekbe a fűtésrendszer lineáris fűtőtesteit szerelték.

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.