Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

A szentelyek, a hajok es a sekrestye falkepei valamint restauralasuk folyamata

 

A restaurálás során rétegről rétegre tárták fel a falképeket takaró mész és vakolatfelületeket az összes, akár egymást takaró falképréteg megtartásával. Az elvált vakolatfelületeket szélezéssel és injektálással rögzítették, majd a vakolathiányokat meszes habarccsal egészítettékki. A retusálást akvarellel végezték, kötőanyag hozzáadása nélkül, így a színkiegészítések bármikor eltávolíthatók. A festett felület hiányait velatura(áttetsző lazúrozás) és ritocco technikával (pontozással) egészítették ki. A vakolat kisebb hiányait, melyeket szintbe tömítették, tratteggio technikával (vonalkázással) retusálták.
A templombelsőben összesen öt történeti vakolat és festésréteg azonosítható:
– Az első réteg egy vöröses árnyalatra átégett kváderfestéses vakolat. Ez, az eredetileg sárgás árnyalatú vakolat, a templom elkészülte utáni első vakolatréteget képezi, és a főszentély teljes belső felületét borította. A sárgás árnyalatú vakolatot egyszerű fehér kváderfestés díszítette. Feltehetőleg a XIII. század második felében készülhetett.
– A második réteget azok az elszigetelt jelenetek alkotják melyek a főszentély északi és déli oldalán láthatók. Ezeknek a falfestményeknek a hordozója egy vastag mészréteg. Az északi szentélyfal két jelenete közül az egyiken Szent Bertalan vértanúsága azonosítható be. A déli oldalon, az ülőfülke fölött két angyaltól közrefogott, trónoló Krisztus töredéke látható. E falképek a templombelső legkorábbi figurális ábrázolásai, a XIII.sz. végén, legkésőbb a XIV. sz. elején készülhettek.
– A harmadik réteget azok a töredékek jelentik, melyek kizárólag a főszentély déli oldalán maradtak fenn. A freskó technikával készült falképeken a tűz okozta elszíneződések figyelhetők meg. A déli fal legjobban fennmaradt középső regiszterében Antiochiai Szent Margit legendája azonosítható be. A restaurálás során megtalált és kibontott ülőfülkében egy püspökszent alakja látható, mely ugyanehhez a réteghez tartozik, melynek falképei feltehetőleg a XIV. sz. első felében készülhettek.
– A negyedik, egyben utolsó középkori réteghajdan a teljes főszentély és déli mellékszentély belső felületét borította. Ugyancsak ehhez a réteghez tartozik a déli mellékhajó déli falát és pilléreit, valamint a diadalív hajó felőli oldalát borító falképegyüttes. A főszentély északi oldalán az Angyali Üdvözlet jelenete látható, az északkeleti zárófal ívmezejében pedig Krisztus születése, alatta Mária koronázása. A legalsó regiszterben püspökszentek töredékes alakjai tekinthetőek meg. A déli mellékszentély északi falán az Utolsó Ítélet illetve Szent Miklós lecsendesíti a tengert és talán Szent Orsolya alakja tűnnek fel. A déli fal felső regiszterében a négy egyházdoktor alakjai, a boltozaton a négy evangélista szimbólumai láthatók. A déli mellékhajó déli falán három álló női szent alakja rajzolódik ki. A déli mellékhajót a főhajótól elválasztó, keletről számított első falpillér déli oldalán Szent Oswald nyugati oldalán Szent Miklós püspök alakját ábrázolták. A diadalív hajó felőli oldalát egy nagyméretű Utolsó Ítélet tölti ki. Szintén ehhez a réteghez tartoznak a főszentély boltozatának falképtöredékei. A negyedik réteg falképei a XIV. sz. végén, illetve a XV.sz. elején készülhettek.
– Az északi mellékszentély és a sekrestye falfelületein egy fehérre meszelt történeti vakolatréteg látható melynek felületén bekarcolt feliratok figyelhetőek meg. Az évszámos bekarcolások a XVI-XVIII.század közötti intervallumot ölelik fel.
– Az ötödik réteget azok az 1703-as felirattöredékek képezik, melyek a főszentély északi és északkeleti oldalán, illetve a főhajó keletről számított első északi falpillérén láthatók. Mivel a főszentély északi oldalának felirata nagymértékben takarta a Szent Bertalant ábrázoló jelenetet, leválasztották és az északi kereszthajóban helyezték el.
A templom külső falfelületein több pontban találtak falképtöredékeket. Ezek egy része XIV.-XV. századi figurális falképtöredék (a déli hajófal és a főszentély déli falán) vagy az építészeti elemeket kiemelő díszítőfestés (pl. a déli mellékszentély délkeleti sarkának kváderfestése vagy az északkeleti hatkaréjos körablak díszítőfestése).

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.