Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

A szeki reformatus templom faragott epito es dekorativ koelemei

Épületszobrászati faragott kőelemek gazdagítják mind a templombelsőt, mind pedig annak külső homlokzatait. A nyugati homlokzaton a kapuzat csúcsíves kőkerete, a déli és északi hajók homlokzatain másodlagosan felhasznált kőelemekből összeállított ablakkeretek láthatóak. Eredeti állapotukban maradtak fenn a szentélyek falain: a hatkaréjos nagyobb méretű körablak, illetve a kisebb méretű háromkaréjos körablakok, az ikerablakok, a támpillérek faragott kövei, a lábazati párkány felső sora, valamint a konzolokra támaszkodó ereszpárkány.
Mind a templom homlokzatain, mind a belső térben található faragott kőelemek nagymértékben károsodtak, tele repedésekkel, törésekkel, a korábbi felújítások alkalmával használt cement alapú, a kő anyagától idegen, tömítésekkel, fugákkal.
A szentélyzáródáson található lábazati párkány felső sora viszonylag jó állapotban maradt meg, beazonosítható volt az eredeti párkányprofil. Az alsó, egyszerű élszedéses párkánysort a korábbi beavatkozások alkalmával, visszafaragták és mészkőlap-burkolattal fedték, melyeket cementhabarccsal ragasztottak, vaskapcsokkal rögzítettek a lábazatra. A déli mellékhajón (illetve szentélyen) a cementalapú vakolat eltávolítása után előkerült a két sorból álló lábazati párkány. A konzerválási és restaurálási beavatkozások elsődleges célja az elemek állagmegóvása volt, eredeti helyükön. Nagyobb mértékű kiegészítésekre, rekonstrukciókra, újrafaragásokra csak azon esetekben volt szükség, amikor azt az adott elem funkcionalitása megkövetelte.
A templombelső vulkáni tufából faragott kőelemei nagyrészt a szentélyben találhatóak, illetve, kisebb mértékben, a mellékszentélyekben, a hajóban és a mellékhajókban is fellelhetőek.
A szentély sarkaiban hat darab féloszlop található, és a szentélynégyzet és apszis találkozásában egy-egy oszlopköteg. Az oszlopfők díszítése növényi ornamentika, alatta gyűrű található, amely kapcsolatot képez az oszloptörzzsel. A boltozat bordái trapéz alakú a vállkőről indulnak. A faragott kőelemek gazdag színvilágát a tufa kőzet természetes kromatikája uralja. A boltozat két zárókövét a ciszterci műhelyre jellemző virágmotívum díszíti. A faragott záróköveken nagymértékben megőrződött a mészalapú polikróm festékréteg. A diadalív két, ugyancsak növényi ornamentikával dekorált fejezettel rendelkező féloszlopra támaszkodik.
A szentélyt a két mellékszentéllyel egy-egy csúcsíves ajtónyílás köti össze, a kőkereteket durván megmunkált egymásra épülő elemek alkotják. A diadalív és a déli mellékszentély közötti falazatban található egy 1619-es feliratú beépített emléktábla.
A hajóban kevésbé dekoratív, különösebb díszítés nélküli faragott építő-kőelemeket találunk, melyekből egyeseket vakolat fedett. A faragott kőelemeket konzerválták illetve restaurálták.
Az 1793-as szószéket Horváth Ádám kőfaragó mester készítette, melyet az évtizedek során többször átfestettek, illetve a Kós Károly vezetése által történt beavatkozás alkalmával áthelyezték a hajó déli oldalára. A többréteges olajfesték eltávolítása után elérték az első színréteget. A tisztítás után a szükséges plasztikai kiegészítések következtek, majd a festőrestaurátorok színbeli rekonstrukciója.
A szentély déli oldalán feltárt ülőfülkét, viszonylag jó állapotban fennmaradt, csavart féloszlopok keretezik. A nagyobb hiányosságok a fal síkjából kiálló részeken voltak, mint például a fejezetek, a párkányrész, melyeket a befalazás során lefaragtak. Az ülőfülke restaurálási módszerét nagyban meghatározta a köveken található színréteg. A konzerválási-restaurálási beavatkozás a letört elemek visszaragasztására, illetve a zavaróan hiányzó részek kiegészítésére szorítkozott.

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.