Tartsatok velünk

Együtt lehetünk, ha elkülditek a 7472-re a következőt: SZEKREF. Érvényes az Orange, Telekom és Vodafone Romania – nál.

Eképp hozzájuthattok csak 10 euroért a mi wallpaperünkhöz (a képernyő háttérképéhez), a begyült összeget a templom fogja felhasználni.

Kövessétek az átvétel megerősitését SMS - en. Végül is hozzájuttok egy érvényesitési kodhoz, amit vezessetek be az alábbi mezőbe.

Köszönjük.

A SMS kód érvenyesitése:

A szeki templom helyreallitasainak tortenete

Az 1946-os vihar pusztításai után országos gyűjtésbe kezdtek a templom helyreállítása érdekében. A viharkár felszínre hozta az épület különféle statikai és építészeti problémáit is, és ezért már teljes helyreállításában kellett gondolkodni. A székiek Kós Károly építészt kérték fel a helyreállítás megtervezésére.
A középkori épületrészek közül az elferdült tornyot elbontották, és a déli mellékhajó nyugati végében építettek egy tömegében és magasságában ahhoz hasonló új tornyot. Az új torony által „elvitt” késő gótikus mellékhajó- és XIII. századi gádorfal-ablakot az északi homlokzatokra helyezték át. A tetőt is elbontották, és a bazilikális szerkezetet hangsúlyozó külön tetőket építettek a középhajóra és az oldalhajókra. Ezzel újra érvényesült az épület eredeti tömege. A főhajó nyugati végébe, a volt torony helyébe énekeskarzatot építettek. A mellékhajók oldalfalait azonos magasságúra állították vissza. Az épület tömegét leginkább meghatározó beavatkozás az északi kereszthajó megépítése volt, amihez el kellett bontani az északi árkádsor keleti pillérét és az általa alátámasztott két árkádívet is. Az ehhez a pillérhez csatlakozó szószéket mai helyére költöztették. A magas kereszthajóban két szintet alakítottak ki. Fontos adalék, hogy a helyreállítás közben a megrendelő és a tervező között felmerülő egyre élesebb nézetkülönbségek miatt Kós a befejezés előtt otthagyta az építkezést.
A helyreállítás egyik legnagyobb művészettörténeti eredménye a templom gazdag középkori falkép-díszének a felfedezése volt a diadalíven, a déli hajópilléren és a déli mellékhajóban, a szentély déli mellékterében és természetesen a szentélyben. A falképeket Keöpeczi Sebestyén József tárta fel és konzerválta (a korszak lehetőségeinek színvonalán) és Entz Géza értelmezte. Bár keltezése, néhány ikonográfiai azonosítása és periodizálása mára elavult, véleménye – no meg a falképek feltárása, publikálása – meghatározó volt az erdélyi középkori falképfestészet tárgyalásában. Akkoriban a ma már látható falképek jó része még nem került feltárásra, illetve egy általuk publikált Madonna-ábrázolás eltűnt: talán leválaszthatták és elkallódott. Az épület középkori képének visszaadásában sokat jelentett a szentély eredeti ablakainak a lehetőség szerinti feltárása és helyreállítása.
A Kós-féle helyreállítás, bár az épületnek számos részletét érintette, mégsem oldotta meg a statikai problémák lényegét. A nem megfelelő alapozások és falazások miatt az épület falszövetei veszélyesen repedeztek és már 1959-63 között újabb nagyarányú beavatkozásra volt szükség, amelyet a Műemléki Igazgatóság is támogatott illetve felügyelt. A terveket Balla Pál egyházkerületi mérnök készítette, a kivitelezésben részt vett a tapasztalt Bágyuj Lajos is. Ma már nem győződhetünk meg a lépések indokoltságáról, de kijelenthetjük, hogy beavatkozás igen radikális volt. A helyreállítások – nyilván – leginkább a hajót érintették, ahol a festett dísszel ellátott két pilléren kívül gyakorlatilag az összes pillért illetve a gádorfalnak majdnem a teljes hosszát újjáépítették. Ezek a „szabályos” pillérek könnyen felismerhetőek. A Kós által épített kereszthajó „diadalívét” javították, az északi mellékhajót aláfalazták, illetve a keleti rész falai alá masszív betonalapozást öntöttek, a szentélyt betonkoszorúval látták el. A tetőszerkezet számos elemét kicserélték, az eredeti Umling-féle mennyezetet rétegelt falemezzel takarták el, illetve számos karbantartási munkát is elvégeztek. Megjegyzendő, hogy a szentélyben ekkor kerültek elő a Jézus születése és az Angyali üdvözlet középkori falképei.

 

.: © 2015 Szeki Reformatus Templom ::: Biserica Reformata din Sic ::: Sic Calvinist Church :.